Aktualności

Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080

Zarez­er­wuj czas w dniu 22 kwiet­nia 2021 r. w godz. 10.00–14.00 i weź udział online w deba­cie pt.: „Strate­gia emery­talna państwa na lata 2020–2040/2040–2060/2060–2080”. Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – “Między nauką a prak­tyką”.