Aktualności

Równowaga praca-rodzina: koszty i korzyści

Zapraszamy do śledzenia naszych debat w ramach projektu: Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”. 

10.00-10.15

POWITANIE UCZESTNIKÓW
dr Elżbieta Bojanowska, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

MODERATOR DEBATY: dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, prof. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

   

10.15-10.40

Referat wprowadzający
Kierunki inwestycji publicznych dla rodziny wobec zmieniających się uwarunkowań małżeńskości i dzietności

prof. dr hab. Ewa Leś, Uniwersytet Warszawski

   

10.40-11.00

Referat
Równowaga praca-rodzina w kontekście aktywizacji zawodowej opiekunów osób zależnych

dr hab. Cecylia Sadowska-Snarska, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

   

11.00-11.40

Referat
Niekończąca się opowieść, czyli dążenie do osiągania work-life balance

dr hab. Piotr Michoń, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

   
11.40-12.00 PRZERWA KAWOWA
   

12.10-14.00

DEBATA PANELISTÓW I DYSKUSJA

Równowaga praca-rodzina: koszty i korzyści

Moderator dyskusji panelowej: dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, prof. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

dr hab. Marek Kośny, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Zespołu Ekspertów ZDRR „Trzy plus”
dr hab. Dorota Żołnierczyk-Zreda, Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy
dr Magdalena Witkowska, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Monika Fedorczuk, Ekspert ds. rynku pracy, Konfederacja Lewiatan
Sebastian Koćwin, Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Barbara Surdykowska, Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Biuro Eksperckie Dialogu i Polityki Społecznej