Projekt

Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”

Głównym celem projektu jest organizacja cyklu debat o polityce społecznej służących rozwojowi dyskusji o kluczowych dla Polski problemach rozwojowych w kontekście polityki społecznej oraz transferowi wiedzy między „światem nauki” a polityką (policy makers). Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu 9 debat dotyczących problematyki polityki społecznej, które są kluczowe dla Polski w kontekście obecnie realizowanych programów społecznych, trendów międzynarodowych, a także wyzwań i dylematów, przed jakimi stanie polityka społeczna w Polsce w perspektywie nadchodzących lat.

 

Portal DPPS powstał w ramach projektu w odpowiedzi na potrzebę upowszechnienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) oraz podniesienie poziomu wiedzy o procesach warunkujących prowadzenie polityki społecznej wśród badaczy, studentów oraz przede wszystkim na styku nauki i polityki. Umożliwia on aktywne uczestnictwo w debatach on-line osobom z różnych regionów kraju, pochodzących z różnych środowisk (przedstawiciele władz centralnych, regionalnych, lokalnych, naukowcy, studenci) oraz zadawanie pytań, tym samym przyczyniając się do wymiany wiedzy, poglądów a także dalszych dyskusji dotyczących poruszanych problemów.

 

Projekt został dofinansowany  w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.

 

Komitet Naukowy

dr hab. Łukasz Arendt
prof. IPiSS dr hab. Bożena Balcerzak-Paradowska
prof. dr hab. Marek Bednarski
prof. IPiSS dr hab. Zdzisław Czajka
prof. dr hab. Ludwik Florek
prof. dr hab. Stanisława Golinowska
prof. IPiSS dr hab. Urszula Jeruszka
prof. IPiSS dr hab. Zbigniew Klimiuk
dr hab. Marek Rymsza
prof. dr hab. Gertruda Uścińska

 

Komitet Organizacyjny

dr Elżbieta Bojanowska – Dyrektor IPiSS
mgr Izabela Czaplicka – z-ca Dyrektora IPiSS
dr Zofia Czepulis-Rutkowska
dr Dorota Głogosz
dr Anna Jawor-Joniewicz
dr Piotr Kurowski
dr Paweł Poławski
prof. IPiSS dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta
dr Dariusz Zalewski
mgr Agnieszka Smoder

Jak działa

Plarforma Debat o Polskiej Polityce Społecznej?

Transmisja na żywo
Każda debata transmitowana jest na żywo, transmisja dostępna jest na platformie jak i oficjalnym kanale YouTube IPiSS Debaty.
 
Zapisane Debaty
Po zakończeniu debaty, w wątku debaty dodajemy dodatkowe multimedia w postaci zapisu debaty wzbogaconego o audiodeskrypcję, jak i transkrypcję.
Komentarze na żywo
Interaktywne formularze pozwalają na zostawianie komentarzy w wątku debaty.
 
 
Forum
Zintegrowane forum pozwala kontynuować dyskusje po zakończeniu debaty.
 
Społeczność
Integralną częścią platformy jest jej społeczność.
 
Tłumaczenie
Każda debata tłumaczona jest na język migowy.